Aila-Lichtdrager
Cura Creativa

Cura Creativa

https://youtu.be/AVTubmdaHxk documentaire

Puur, authentiek, vol schoonheid en liefde inspireer ik jou en laat je ademloos, geraakt tot in al je cellen genieten. Het creëren van vilt en het spinnen van wol, een oeroud meditatief proces wat ik combineer met heling. De verbinding met de natuur en mijn gidsen zijn hierbij essentieel. De balans vinden, Yin en Yang; levenskunst van gewoon even ZIJN.

Wol spinnen, levens -draden creëren , is iets dat ik van kinds af aan doe.
Als Ina, als kind, zus, vrouw, moeder en grootmoeder…als heler en verbinder. Draden van liefde en licht, ……
Alles zit in jou, zo binnen -zo buiten !
Het vinden van de balans, daar vertel ik je over in deze documentaire. Leven is een hele puzzel. Ik vertel je over één  puzzelstukje…
“Als hoog gevoelig wezen, werd ik geboren bij een paar lieve ouders die beide wisten en voelden dat er meer bestond tussen hemel en aarde. Ze waren boer op een prachtig landgoed. De relaties waren verstoord in de familie  van zowel mijn vader als mijn moeder( zichtbaar en onzichtbaar ), er was veel onopgelost trauma. Mijn vader werd psychisch ziek, gebruikte geweld naar mijn moeder en een scheiding volgde; mijn moeder vertrok met de kinderen…..”

” ik stond erbij en keek er naar…..”

Schuld, schaamte, geld, ziekte en vooral liefde waren thema’s waarop ik emoties voelde, als tienjarig meisje -en ik begreep niets hiervan. Ik wilde het wel begrijpen. Vanaf deze tijd hield ik me bezig met levensvragen. Levensvragen, over ziekte, dood, geboorte, relaties, communicatie. Vooral in het “onzichtbare”, achter de schermen en wat en waar is mijn plek..                                                                                                                      -Mag ik (er) zijn ?-
Met enige regelmaat kwam ik in de hervormde kerk. Ik genoot van het zingen, het samen zijn in het “onzichtbare “- het samen bidden; de verbinding met de Goddelijke Liefde. De vraag die als eerste gesteld werd tijdens de catechisatie, ik was een jaar of 15 toen….
” Hoe ziet God eruit voor jou ? “, waarop ik antwoorde; ” God, noem het Liefde…”, zit in ons allemaal, in alles wat leeft, in alles wat een ziel heeft, in de natuur, in de appel die op de tafel lag voor mij. In deze setting, met deze dominee,  in gesprek, zonder dogma – ervaarde ik bevestiging  van het licht in mijzelf.
Afgescheiden van mijn vader leefde ik mijn leven totdat ik het verhaal van Mozes las, ter voorbereiding  aan de kinderen van de kinderkerk waar ik leidster was. Ik voelde een roep in mezelf, net als Mozes, de moed in mezelf. Pakte de telefoon en belde mijn vader wanneer ik langs kon komen.  De hereniging was daar.
Zo kan ik blijven vertellen over de “roepen” in mijn leven, wie ik volgde en welke niet, de puzzel stukjes die samen NU (de puzzel) vormen. Deze zijn te lezen op de over mij pagina en in mijn blogs.
Het zijn slechts verhalen die ertoe geleid hebben waar ik NU ben – waarin ik los heb gelaten in liefde.

Gewoon ….omdat ik mijn missie leef !

Mannen en vrouwen tijdens hun reis hierop aarde ondersteunen. Ervaringen en gevoelens delen door gewoon het leven voor te leven, in liefde en eenvoud. Samen een liefdevolle wereld creëren. Waar leven, -vieren is, vanuit onvoorwaardelijke liefde  in schoonheid “.

Het vinden van balans, in liefde en eenvoud, daar gaat healing over. Het is geen truckje of een concept. Iedereen kan en mag zichzelf healen, een ander kan dat nooit voor je doen. Met mijn innerlijk weten, intuïtie -en alle geheelde thema’s in dit leven en vorige levens, ben ik een bruggenbouwer voor de nieuwe aarde. Tijdens een healing sessie verbinden we met onze gidsen, moeder Aarde en het Universum. Via adem, in meditatie, verhogen we samen jou energie en laat ik je focussen op je hogere zelf, zodat jij de antwoorden kunt ontvangen en er healing mag komen op de stukjes waar jezelf net even niet bij kon.
Ik leef in een prachtige vallei in Portugal volledig off grid. Een klein -kabouter- huisje met een atelierruimte.
Eens per maand, zit ik achter mijn spinnewiel op het plaatselijke marktje. Bij het snorren van het wiel, wisselen we soms woorden, of juist niet. In de stilte hoor je alles, gewoon even ZIJN.
Daar ontmoete ik daar een jong stel uit Brazilië, in september 2020. Zij was vooral erg geïnteresseerd in de handgemaakte sjawls, handschoenen, vachten, wol etc. die ik in mijn stalletjes te koop aan bood. Hij maakte een foto, nam mijn visite kaartje mee. Ruim een maand later kwam er een email met de vraag of zij een week bij mij op de quinta mochten verblijven als workawayers waarvan zijn aanbod was foto’s maken en zelfs een video van mijn werk.  Ik was juist bezig met de training van erik verhagen , manifesteren met je bewustwordingspraktijk. Waar het vooral ging over zichtbaar worden. Ik had de vraag het universum ingestuurd, deels nog onbewust, “wie kan er goede kwaliteit foto’s van mij maken hier op deze plek van het werk wat ik doe ?”.  Hoe verassend was het dan om een email te ontvangen met deze vraag van twee mooie mensen. Mooie gesprekken zijn gevoerd; engels- Braziliaans/- Portugees, helingsessie gedaan, samen gekookt, gewerkt op het land en opnames gemaakt. Het licht stond centraal. Licht en opnames werken heel nauw samen ! Het was in november, nog net dag-licht genoeg, om de tijd van opnames hieraan aan te passen. Bedankt Cesar en Tathi.